Alkitronicilta momentinkiristys ja dokumentaatiojärjestelmä

MDS:n avulla varmistetaan oikea, täydellinen ja nopea vääntömomentti sekä tietojen keruu.